Twarze Solidarności

Leszek Kończak – kowal, od 1969 roku zatrudniony w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych „Dolmel” we Wrocławiu, uczestnik strajków w sierpniu 1980 roku.