Twarze Solidarności

Andrzej Rozpłochowski – maszynista lokomotyw spalinowych. W latach 1977-1983 zatrudniony w Zakładzie Transportu Kolejowego Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej.