Twarze Solidarności

Henryk Jagielski w latach 1950-1981 był pracownikiem Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Współpracownik Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Kolporter niezależnych pism, m.in. „Robotnika” i „Robotnika Wybrzeża”. Był c