Twarze Solidarności

Andrzej Michałowski, działacz opozycyjny, absolwent Technikum Eksploatacji Portów Morskich. Od końca lat sześćdziesiątych pracował jako oficer mechanik okrętowy w Wydziale Usług Żeglugowych Zarządu Portu Gdańsk. Uczestnik strajku w sierpniu 19