Tu wszystko jest Polską

W kolejnym odcinku programu prowadzący Piotr Legutko szuka odpowiedzi na pytanie, czy kobieca dłoń nadawała kształt nie tylko ogrodom i wspaniałym komnatom, wawelskiego zamku? Czy formowała też relacje, które w najlepszym okresie rozwoju Rzeczypospolitej stanowiły o sprawności funkcjonowania państwa? Łagodziła tony, gdzie było to potrzebne, w innych miejscach wzmacniała ambicje, podsuwała rozwiązania. W niewielu przypadkach ukazywała się w pierwszym planie, jak u Jadwigi Andegaweńskiej, czy Bony Sforzy. Jednak jeśli przyglądamy się dziejom Polski wnikliwie, to dostrzeżemy, że gdy ona słabła, całe państwo traciło siłę.