Tu wszystko jest Polską

W kolejnym odcinku prowadzący program Piotr Legutko rozmawia o zagrożeniach, jakie dotykały Wawel. Wprawdzie baszty dają poczucie mocy, ale i one nie były wolne od zagrożeń. Okazuje się, że nie ma siły i potęgi, która nie byłaby zagrożona. Na Wawelu widać to dość dobrze, dotykały go pożary w różnych momentach. Niektóre z nich dziś mogą skłonić do historycznej refleksji także nad tym, jakie zarzewia kłopotów czekały Rzeczpospolitą.