Tu wszystko jest Polską

Gdy spogląda się na potęgę i sukces, nie dostrzega się często trudów, które za nimi stoją. Nie widzi się spraw, z którymi przyszło się mierzyć tym, którzy cieszą się w danej chwili powodzeniem. Nie inaczej jest z państwem. Rządzący nim nie tylko muszą dostrzegać możliwości, ale i chcieć tego, co możliwe i dążyć do rzeczy trudnych pokonując przeciwności, łagodząc wewnętrzne sprzeczności. Nie ma potęgi, za którą nie zapłacono by przynajmniej takiej ceny.