Tu wszystko jest Polską

W odcinku cyklu prowadzący program, Piotr Legutko, dyskutuje z zaproszonymi gośćmi na temat roli Wawelu dla koronowanych głów. Wawel nie był pierwszym miejscem koronacyjnym władców piastowskich, ale okazał się najistotniejszym. Czy rzec