Tu wszystko jest Polską

Jesteśmy przyzwyczajeni do współczesnego widoku Wzgórza Wawelskiego, z kwietnym dziedzińcem i dużą przestrzenią. Ale nie tak to miejsce wyglądało przez wieki... Gdy kraj się rozwijał, gęstniała zabudowa miasteczka wawelskiego. Gdy upada