Tu wszystko jest Polską

Przez pryzmat Wawelu pokazujemy ciągłość naszej historii i rolę, jakie to miejsce odegrało w dziejach narodu i państwa polskiego. O Wawelu opowiadamy jako o symbolu niepodległości i trwania polskości mimo naszej trudnej historii. Rozmowy z zaproszony