Trzeci punkt widzenia

W programie: 1. Europa jako imperium. Polemika z artykułem Timothy'ego Gartona Asha, który na łamach brytyjskich „Foreign Affaiars” dokonuje podsumowania dyskusji nad budową nowego typu europejskiego imperium. Jak autor wyobraża so