Trzeci punkt widzenia

W programie: 1. Jan Paweł II. Mimo bezpodstawnych oskarżeń o tuszowanie przypadków pedofilii Jan Paweł II pozostaje autorytetem dla większości Polaków. Według badań pozytywna ocena jego postaci wzrosła. Rozmowa poświęcona głębszym znacz