Trzeci punkt widzenia

Program noworoczny tradycyjnie poświęcony jest podsumowaniu roku minionego. Porozmawiamy więc o wojnie na Ukrainie, ujawnionym także w jej wyniku kryzysie autorytetu naszych zachodnich sąsiadów i pytanie o kondycję całego Zachodu w ogól