Trzeci punkt widzenia

W programie: 1. Narodowa strategia bezpieczeństwa USA. Rozmowa poświęcona ogłoszonej niedawno nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, w której amerykańska administracja wskazuje Europę jako swego fundamentalnego partnera. O niezwykłej w