Trzeci punkt widzenia

W programie:
1. Chiny. Czy na naszych oczach spełnia się właśnie orwellowska wizja władzy totalnej? Zjazd komunistycznej partii w Chinach objawił nie tylko osobę nowego czerwonego cesarza, ale także konsolidację procesu ponownej totalitaryzacji władzy w tym drugim mocarstwie świata. Jaką drogą Xi Jinping do tego doszedł i dokąd zmierza teraz?
2. Kłopotliwy prezent. Prezydent Macron wręczył Franciszkowi pierwsze wydanie „Wiecznego pokoju” Immanuela Kanta, pochodzące z czytelni akademickiej we Lwowie, na co dość emocjonalnie zareagowała opinia publiczna w Polsce. Dlaczego nie należy dziwić się takim reakcjom? Czy wymowa francuskiego daru dla papieża ma swoje drugie dno?
3. „Chrześcijańska Europa” Josepha Weilera. Dwadzieścia lat temu specjalny europejski Konwent ws. Przyszłości Europy opracował projekt konstytucji europejskiej wraz z jej preambułą. Projekt ten przyjął formę całkowicie laicką, co wzburzyło amerykańskiego profesora, Josepha Weilera. Broniąc konieczności odwołania się w preambule do tradycji chrześcijańskiej, napisał znakomity esej, który jest przedmiotem trzeciej rozmowy. Jak wygląda dziś ta kwestia z perspektywy minionych dwudziestu lat?