Trzeci punkt widzenia

W programie:
1. Sarajewo w 30 lat później. Mija 30 lat od kiedy zaczęło się oblężenie stolicy Bośni przez serbską armię, która przez 4 lata sukcesywnie i bezlitośnie niszczyła Sarajewo. Miasto stało się jednym z symboli krwawej wojny na Bałkanach. Pamięć o niej nieco przyblakła, a przecież wiele łączy ją z obecnym krwawym konfliktem na Ukrainie. Co naprawdę wspólnego można w nich znaleźć?
2. Wystawa na Zamku Królewskim. Polecenie widzom znakomitej wystawy Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, nadwornego malarza króla Stanisława Augusta. O tym, jak Canaletto realizował ideowy i artystyczny program króla i o tym, jak pięknym, żywym i pełnym wdzięku miastem była Warszawa czasów stanisławowskich na jego obrazach...
3. Modlitwy greckie. Modlitwa rozumiana jako wypowiedź w której ludzkość zwraca się do wyższych od siebie potęg by coś wyjednać, za coś podziękować, przeprosić lub oddać im hołd, to z pewnością integralny składnik każdej kultury. Książka „Modlitwy greckie epoki hellenistycznej” prof. Michała Wojciechowskiego to praca, która nie tylko odpowiada na pytanie jak modlili się nasi odlegli przodkowie, którzy stworzyli kulturę – ciągle przecież jeszcze żywą, ale także przyczynek do rozważań o istocie nauk historycznych i ich naturalnych ograniczeniach.