Trzeci punkt widzenia

W programie:
1. Włochy. Omówienie sytuacji politycznej po wyborach we Włoszech. Czy rzeczywiście zwycięstwo Georgii Meloni daje powód do tak histerycznych reakcji zachodnich mediów i samej Brukseli? Czy mówienie w dzisiejszej rzeczywistości o faszyzmie jest uprawnione? O tym, jaki sposób rządy proatlantyckiej premier Włoch zmienią realny układ sił w Unii Europejskiej…
2. Krystyna Skarbek i jej nieznane dziedzictwo. W związku z kampanią informacyjną na temat związków polsko brytyjskich, którą podjęły polskie instytucje w Londynie, rozmowa o polskiej dyplomacji kulturalnej za granicą, o promocji postaci niedocenianych lub nieznanych niezwykłych Polaków, o działalności naszych placówek polonijnych oraz Instytutu Kultury Polskiej. Czy w ogóle mamy dobry pomysł na skuteczną promocję Polski i model naszej własnej „soft power”?
3. Franciszek Pieczka. Pożegnanie wielkiego aktora, omówienie jego najlepszych ról, ale także postawy jako człowieka i Polaka.