Trzeci punkt widzenia

W programie:
1. Ukraina – pół roku wojny. Podsumowanie sześciomiesięcznego bohaterskiego oporu Ukrainy wobec barbarzyńskiego najazdu. Konfliktu, który najwyraźniej wszedł już w fazę wojny pozycyjnej, trudnego do zdefiniowania, ale przede wszystkim też do przewidzenia jego zakończenia. Rozmowa o strategicznych perspektywach tej wojny dla Ukrainy, Rosji i Zachodu.
2. Zwierzęta i ludzie. Raport jednej z amerykańskich organizacji pozarządowych ujawnił zmiany, które zaszły w amerykańskim społeczeństwie w podejściu społecznym do zwierząt domowych. Jakie konsekwencje mieć może zacieranie się w kulturze świadomości o wyjątkowości człowieka jako gatunku i co na to teologia?
3. Schiller. Czytelnicy otrzymali, właśnie polskie wydanie niedokończonej sztuki Fryderyka Schillera „Dymitr” w doskonałym tłumaczeniu Antoniego Libery. Co pociągnęło wielkiego niemieckiego romantyka do tematu jeszcze raz wskrzeszającego wielką historię Rzeczypospolitej czasów jej konfliktu z Moskwą? Jak wielkie znaczenie miał fakt, że Schiller postanowił opisać dzieje państwa, które w tym czasie już w zasadzie nie istniało…