Trzeci punkt widzenia

W programie:
1. Furet, Nolte – Komunizm i faszyzm w XX wieku. O niektórych arkanach dziejów sporu o podobieństwo komunizmu i faszyzmu. Ernst Nolte i Francois Furet jako intelektualni prekursorzy historycznej tezy o tożsamości obu systemów, wywiedzionych wprost z korzeni totalitaryzmu. Tak jak ich dzieła, również korespondencja obu historyków pomaga zrozumieć prawdziwą współzależność nazizmu i bolszewizmu i ideowy sens walki z nimi.
2. Dzieła literackie Jana Pawła II. Nakładem wydawnictwa Znak ukazało się niedawno trzytomowe krytyczne wydanie Dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły. O fundamentalnym znaczeniu tej edycji i intelektualnej wadze literackiego dorobku Jana Pawła II w ogóle.
3. Churchill. Brytyjski premier to jedna z postaci – symboli, dominujących w naszej historycznej pamięci i wyobrażeniach Zachodu XX wieku, bohater książek, filmów, spektakli. Ukazała się właśnie świetna książka o nim, pióra Niny Smolar. Dlaczego Churchill fascynował i wciąż fascynuje? Dlaczego właśnie teraz warto jego postać przypomnieć?