Trzeci punkt widzenia

W programie:
1. Igrzyska olimpijskie w Pekinie to nie tylko zawody sportowe, ale także wydarzenie w wymiarze symbolicznym; politycznym i propagandowym, zwłaszcza, że organizowane przez komunistyczne Chiny. W działaniach państwa stającego do walki o światową hegemonię można przy okazji Olimpiady doszukać się głębszych sensów wypływających z politycznej filozofii. Czy ideały olimpijskie przyświecające starożytnym Grekom nie stały się karykaturą, grą pozorów na chińską modłę?
2. 210. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego to okazja do rozmowy o naszym trzecim Wieszczu. Krasiński, największy wśród nich myśliciel i filozof, tworzył własną jednoznacznie konserwatywną koncepcję narodu, a jego uniwersalne pytania o przyszłość naszej obywatelskiej wolności czy duchowy wymiar człowieczeństwa pozostają wciąż aktualne. Co z bogatej filozoficznej i artystycznej spuścizny poety może być istotne dziś dla współczesnych Polaków?
3. Zaproszenie do nowo otwartego w grudniu ubiegłego roku w Krakowie Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Twórczość Wyspiańskiego powinniśmy oglądać jako integralną całość, dzieło złożone z uzupełniających się nawzajem w wielu wymiarach elementów, z których każdy ma wielkie i przemyślane znaczenie. Choć wciąż czekać będziemy na wielkie, narracyjne muzeum Wyspiańskiego, twórcom obecnej ekspozycji, mimo ograniczonych możliwości, z powodzeniem udało się stworzyć wystawę, która ukazuje wielkość geniuszu twórcy i ogrom jego artystycznej wizji.