Trzeci punkt widzenia

W programie:
1. Trzynasty grudnia czterdzieści lat później. Jak tamte wydarzenia odcisnęły się na naszej historii, czy widać dzisiaj ich wpływ na współczesną Polskę? Doświadczenie stanu wojennego z jednej strony przełożyło się na dewastującą życie społeczne emigrację wewnętrzną, z drugiej strony jednak uformowało członków „społeczeństwa podziemnego” i stworzyło podwaliny pod ruch Solidarności, a także sprowokowało odrodzenie się polskiej myśli politycznej.
2. Po raz trzeci w historii Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin przyjmuje tzw. Rezolucję historyczną − deklarację wkroczenia przez naród pod wodzą Xi Jinpinga na ścieżkę „Nowej ery”, przyjęcie nowej historycznej wykładni dalszego rozwoju. Co oznacza nowa dla Chin "socjalistyczna gospodarka rynkowa"? Przede wszystkim opozycję w stosunku do Zachodu i umocnienie globalnej pozycji Chin jako regionalnego i globalnego wiodącego mocarstwa.
3. „Zawołani po imieniu” to nawiązujący do wiersza Zbigniewa Herberta tytuł wystawy otwartej przez Instytut Pileckiego na warszawskim Krakowskim Przedmieściu, poświęconej Polakom, którzy oddali życie niosąc pomoc Żydom w czasie okupacji. Refleksje o postawach i człowieczeństwie, o poświęceniu, męstwie i świętości.