Trzeci punkt widzenia

W programie:
1. Czy odejście od konieczności stałego napędzania wzrostu gospodarczego może ocalić ziemię? W swej głośnej na całym świecie książce „Mniej znaczy lepiej” Jason Hickel stara się udowodnić związek obecnego kryzysu klimatycznego z naturą kapitalizmu, w którym nieustanny, niepohamowany wzrost gospodarczy jest celem samym w sobie. Czy jest szansa na opanowanie się ludzi w duchu konsumpcyjnej ascezy? Czy rozpędzone monstrum kapitalizmu pożre i zniszczy planetę?
2. Wystawa pod tytułem „Napoleon i mit Rzymu” w rzymskich Mercati di Traiano skupia się przede wszystkim na Wiecznym Mieście jako punkcie odniesienia dla Napoleona, ale także na kwestii ciągłości mitu, kultury i kultury politycznej starożytnego Rzymu, widzianego przez kolejne pokolenia jako pępek politycznego świata. Zdaniem autorów wystawy mit potęgi, który promieniuje przez całą Europę aż do Ameryki siłę swą zawdzięcza wyższości tradycji republikańskiej.
3. Przy okazji wznowienia przez PIW książki Zbigniewa Wójcika „Sobieski”, dyskusja poświęcona postaci króla Jana III i jego legendzie. Dlaczego Sobieski po wielkich sukcesach militarnych nie odniósł ich też na polu polityki? Czy wielkie polityczne plany król był w stanie zrealizować bez najważniejszego instrumentu, jakim było sprawne państwo?