Trzeci punkt widzenia

W programie: 1. Czy odejście od konieczności stałego napędzania wzrostu gospodarczego może ocalić ziemię? W swej głośnej na całym świecie książce „Mniej znaczy lepiej” Jason Hickel stara się udowodnić związek obecnego kryzysu klimatyczneg