Trzeci punkt widzenia

W programie:
1. Sprawa zwolnienia z pracy w szkole anglikańskiego księdza Randalle. Dyskusja w toczy się wokół bardzo ostrego konfliktu z wartościami niekwestionowanymi jeszcze dwadzieścia lat temu. Przedmiotem ataku staje się nie tylko nauczanie chrześcijańskie ale również klasyczne wartości liberalne.
2. Omówienie najnowszego raportu Klubu Jagiellońskiego autorstwa Michała Gulczyńskiego badającego relacjach pomiędzy płciami w Polsce. Na Zachodzie od lat siedemdziesiątych, u nas później od upadku komunizmu, za sprawą feminizmu cała uwaga mediów, świata akademickiego a w konsekwencji i polityków skupia się na kobietach, na tym jak przeciwdziałać ich dyskryminacji, jak chronić ich prawa. Raport stawia tezę o strukturalnej dyskryminacji pewnej niedostrzeganej dotąd grupy społecznej młodych, gorzej wykształconych mężczyzn, żyjących przeważnie poza wielkimi miastami, którzy na rewolucji płci wyraźnie tracą.
3. Nakładem PIW ukazała się niezwykła publikacja zbioru tekstów publicystycznych Elizy Orzeszkowej. Była bardzo ważną w swoich czasach publicystką, autorką tekstów dotyczących najważniejszych wtedy problemów dla Polaków i Europejczyków. Ta trzytomowa publikacja opatrzona została wstępami, komentarzami przypisami, imponującą pracą edytorską i naukową dwóch badaczek, profesor Grażyny Borkowskiej i doktor Iwony Wiśniewskiej z Instytutu Badań Literackich PAN.