Trzeci punkt widzenia

W programie:
1. We wrześniu na Uniwersytecie Oxfordzkim w St. John’s College otwarto wystawę grafik Solidarności z lat 1980 - 1989. Rozmowa dotyczy znaczenia prowadzenia polityki kulturalnej, działań podejmowanych w ramach tzw. soft power i konieczności dbałości o dziedzictwo kulturowe narodu.
2. O znaczeniu udostępnionej przez Wydawnictwo Sejmowe pełnej dokumentacji dotyczącej obywatelskiego projektu konstytucji z 1994 roku. Dzięki temu można bliżej i dogłębniej przyjrzeć się czasom, kiedy obecna konstytucja była wypracowywana. Zobaczyć, że była ona efektem głębokiego konfliktu politycznego, który wybuchł otwarcie wraz tzw. wojną na górze w 1990 roku.
3. Biografia byłego premiera, I sekretarza KC PZPR oraz wieloletniego naczelnego Polityki Mieczysława Rakowskiego autorstwa historyka Michała Przeperskiego.