Trzeci punkt widzenia

Mija 30. lat od rozpadu ZSRR. Pierwsza niepodległość ogłosiła Estonia. W jej ślad poszły inne republiki – Litwa, Łotwa, Ukraina. I Białoruś. Władimira Gorbaczowa zastąpił Borys Jelcyn. Formalnie rozwiązano Związek Radziecki. Choć obecnie świat