Trzeci punkt widzenia

W programie: 1. 50. rocznica wydarzeń grudniowych. 2. Książka Samuela Pisara „Z krwi i nadziei”, w której autor opisuje swoje losy podczas drugiej wojny światowej. 3. Nowe tłumaczenie „Odysei” Homera, autorstwa prof. Ro