Trzeci punkt widzenia

W odcinku o psychologiczno-społecznym wymiarze epidemii i oddziaływaniu koronawirusa na masową świadomość ludzi. O przewartościowaniu stosunku do państwa narodowego i bezsilności Unii w obliczu kryzysu. Czy ta trudna sytuacja wywoła trwałe zmiany spo