Trzeci punkt widzenia

W odcinku o psychologiczno-społecznym wymiarze epidemii i oddziaływaniu koronawirusa na masową świadomość ludzi. O przewartościowaniu stosunku do państwa narodowego i bezsilności Unii w obliczu kryzysu. Czy ta trudna sytuacja wywoła trwałe zmiany społeczne? Ponadto porozmawiamy m.in. o książce Harolda Blooma „Zachodni kanon”, stanowiącej próbę opisu wybranego przez autora kanonu utworów literatury zachodniej, zawierającej listę kilkuset kanonicznych tytułów. Znalazło się tam miejsce dla sześciu polskich autorów.