Trzeci punkt widzenia

Dalszy ciąg problemu relacji między mechanizmami demokracji a pozycją władzy sądowniczej. Temperatura emocji po wyroku brytyjskiego sądu najwyższego unieważniającym decyzję o zawieszeniu obrad parlamentu sięga zenitu. Czy wydarzenia związane z Brexit