Trzeci punkt widzenia

W programie o członkostwie Chorwacji w strefie euro. To kwestia nie tylko ekonomiczna, ale również w dużym stopniu polityczna. Dlaczego małe państwa europejskie, tak usilnie dążą do strefy euro i kogo umacnia wspólna waluta. Dyskutujemy