Trzeci punkt widzenia

W programie o 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej i asumpt do rozważań o historii naszego regionu Europy, zjawisku nienawiści do Kościoła w Polsce oraz wyborze pism Francois Rene de Chateaubrianda.