Trzeci punkt widzenia

W tym odcinku programu m.in. o pożarze katedry Notre Dame w Paryżu. Filozoficzna interpretacja tego dramatycznego zdarzenia każe dostrzec w nim nie tylko fakt w wymiarze czysto racjonalnym, ale także zważyć jego charakter duchowy, o pozamaterialnym, sakralnym znaczeniu dla każdego chrześcijanina. Pożar w czasach ideologicznej walki w całej Europie ma także znaczenie politycznego symbolu francuskiej i europejskiej historii.


W programie również omówienie niezwykle interesującej książki Pauliny Święcickiej. Spojrzenie na proces Chrystusa z nowej perspektywy; z punktu widzenia prawnej teorii i praktyki prawodawstwa rzymskiego obowiązującego w Judei czasów Jezusa. Kto i dlaczego naprawdę skazał Chrystusa na śmierć? Czy proces można uznać za legalny a wina została wystarczająco udowodniona? Postępowanie w nadzwyczajnym, w istocie uznaniowym trybie „cognitio extra ordinem”, umożliwiło skazanie bez żadnych dowodów winy, za to z zachowaniem wszelkich prawnych procedur.