Trzeci punkt widzenia

W tym odcinku programu m.in. o pożarze katedry Notre Dame w Paryżu. Filozoficzna interpretacja tego dramatycznego zdarzenia każe dostrzec w nim nie tylko fakt w wymiarze czysto racjonalnym, ale także zważyć jego charakter duchowy, o pozamaterialnym,