Trzeci punkt widzenia

Siedemdziesięciolecie Sojuszu Atlantyckiego to okazja do rozmowy o tym, jak bardzo zmienił się świat i polityka, ale także sposób myślenia zachodnich społeczeństw o bezpieczeństwie. Niepokojący spadek poparcia dla Paktu w krajach Europy zacho