Trzeci punkt widzenia

Rozmowa o zjawisku dechrystianizacji i radykalnej sekularyzacji współczesnego Zachodu i redukcji Kościoła do instytucji działającej na wzór nowoczesnych korporacji, a także o kolejnym tomie ze wznowionej właśnie IBL-owskiej serii Nowej