Trzeci punkt widzenia

USA zwróciły się do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji oraz pozostałych europejskich sojuszników o przyjęcie 800 bojowników Państwa Islamskiego pochodzących z Europy schwytanych w Syrii i osądzenie ich. Szacuje się, że do ISIS