Trzeci punkt widzenia

W programie o ukraińskiej cerkwi prawosławnej, która od stycznia 2019 stała się niezależna od Moskwy, analizie zdarzeń, które w ostatnich latach doprowadziły do kryzysu zaufania Niemców do czwartej władzy oraz omówienie ks