Trzeci punkt widzenia

W programie o eskalacji konfliktu na linii Rosja-Ukraina, książce Rogera Eatwella i Matthew Goodwina „National populism. The revolt against Liberal Democracy oraz operze „Król Roger” w reżyserii Mariusza Trelińskiego w Operze