Trzeci punkt widzenia

W programie rozmowa o sprawie Karola Tendery, końcu polityki kontroli urodzin w Chinach oraz Tadeuszu Kościuszce jako filozoficznym bohaterze w czasopiśmie „Kronos”.