Trzeci punkt widzenia

W programie przyjrzymy się kryzysowi w Turcji. Jakie konsekwencje niesie ze sobą obecny kryzys w stosunkach turecko-amerykańskich? Czy stanowi to symptom faktycznego rozejścia się Sojuszu Atlantyckiego? W dalszej części programu przedstawimy najnowsz