Trzeci punkt widzenia

W programie przyjrzymy się kryzysowi w Turcji. Jakie konsekwencje niesie ze sobą obecny kryzys w stosunkach turecko-amerykańskich? Czy stanowi to symptom faktycznego rozejścia się Sojuszu Atlantyckiego? W dalszej części programu przedstawimy najnowsze badania CBOS. Wskazują one, że 97% Polaków odczuwa dumę że swojego pochodzenia narodowego. Z jakich powodów jesteśmy dumni że swojej polskości, a dlaczego się jej wstydzimy? Co zmieniło się w ostatnich latach w postrzeganiu naszej tożsamości narodowej? Na koniec porozmawiamy o książce
„Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów” Anny Grześkowiak-Krwawicz. To wszechstronna i przekrojowa praca z dziedziny historii pojęć.