Trzeci punkt widzenia

W programie m.in. o polityce międzynarodowej. Ostatni okres prezydent Władimir Putin uznać może za czas swoich wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej. Co składa się na taki obraz sytuacji i jak do tego doszło? Czy rzeczywiście okres izolacji Rosji już minął?Mija 38. rocznica Sierpnia'80. Na czym polegał fenomen tego wydarzenia. Czasy „Solidarności” jako kuźnia współczesnych postaw społecznych i politycznych.


Ponadto obszerne omówienie wydanej właśnie książki Danuty Zawadzkiej „Lelewel prasowy”. Joachim Lelewel jako wszechstronny publicysta, naukowiec, pisarz i animator, który ukształtował nie tylko polską tradycję historyczną, ale także etos polskiego inteligenta i intelektualisty.