Trzeci punkt widzenia

W programie o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w kwestii polskiego przestępcy i irlandzkiego zapytania, przygotowanej przez Muzeum Narodowe monograficznej wystawy malarstwa Józefa Brandta i wspomnienie zmarłej wybitnej uczonej, historyka i