Trzeci punkt widzenia

Dziś w programie między innymi: miejsce we współczesnym świecie chadecji, przemówienie Wiktora Orbana z okazji rocznicy śmierci Helmuta Kohla jako okazja do rozmowy o europejskiej chrześcijańskiej demokracji a także czym jest społeczeńs