Trzeci punkt widzenia

Dziś w programie między innymi: miejsce we współczesnym świecie chadecji, przemówienie Wiktora Orbana z okazji rocznicy śmierci Helmuta Kohla jako okazja do rozmowy o europejskiej chrześcijańskiej demokracji a także czym jest społeczeństwo otwarte i co różni go od społeczeństw zamkniętych? W książce na lato - Klasyka czy literatura współczesna? Rozmowa o wakacyjnych lekturach i ulubionych „urlopowych” książkach bohaterów programu.