Trzeci punkt widzenia

W programie o obchodach 200 rocznicy urodzin Karola Marksa i o odpowiedzialności intelektualistów, filozofów za następstwa i dramatyczne czasem konsekwencje głoszonych przez Marksa teorii. Kwestia stosunku zachodniej Europy do doświadczenia komunizmu i własnej tożsamości historycznej: czy ludobójstwo to tylko holocaust? A także o odpowiedzialności Marksa za zbrodnie Lenina, Stalina, Mao. Marksizm jako „świecka gnoza”? Poza tym o szokującej i dramatycznej walce rodziców z państwowym systemem o prawo do decydowania o życiu swojego dziecka. Nauki empiryczne a kwestie wartości. Uderzające wszechwładza państwa i zupełnie niezrozumiała konsekwencja w odmawianiu rodzicom ich prawa do podejmowania decyzji. Co mówi nam historia o konsekwencjach różnie usprawiedliwianej eugeniki? Rozmowa o tym, jak ogromne wątpliwości etyczno-moralne rodzi wyrokowanie przez lekarzy o czyimś życiu. Na ile nauka empiryczna, jaką jest medycyna, ma instrumenty niezbędne do rozstrzygania w takich kwestiach.