Trzeci punkt widzenia

W programie: obszerne omówienie wydanej przez Narodowe Centrum Kultury książki Karla Jaspersa „Problem winy”, dzieła poświęconego zbiorowej winie narodu niemieckiego za zbrodnie II wojny światowej. Poruszamy temat ludobójcze