Trzeci punkt widzenia

W programie: sytuacja w Hiszpanii po nieudanej rewolcie Katalonii, omówienie książki bułgarskiego politologa i filozofa Iwana Krysteva „After Europe”, która jest próbąprzedstawienia przyszłości Unii Europejskiej, a w zasadzie braku tej przyszłości oraz rozmowa poświęcona filmowi „The Square”, najnowszemu dziełu Rubena Östlunda.