Trzeci punkt widzenia

1. DEKLARACJA PARYSKA Analiza tekstu wybitnych europejskich filozofów dotyczącego stanu współczesnej Europy, diagnozującego źródła kryzysu w kulturze, religii i systemach wartości. Czy manifest ten zostanie dostrzeżony i właściwie oceniony przez polityczny i medialny mainstream? Krytykując obecny kształt UE nie powinniśmy odwracać się od społeczeństw Zachodu, ale szukać w nich naturalnych sojuszników. 2. CZARNYSZEWICZ Przedstawienie sylwetki i twórczości Floriana Czarnyszewicza, nieznanego w zasadzie polskiemu czytelnikowi wybitnego pisarza emigracyjnego, kronikarza polskich kresów okolic Bobrójska, autora epickiego arcydzieła „Nadberezyńcy”. 3. KOŚCIUSZKO Dwusetna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki jest wątkiem trzeciej dziś rozmowy poświęconej sylwetce wielkiego polskiego bohatera. Niezwykły życiorys, poglądy i znaczenie Kościuszki dla historii obu narodów: polskiego i amerykańskiego.