Trzeci punkt widzenia

1. DEKLARACJA PARYSKA Analiza tekstu wybitnych europejskich filozofów dotyczącego stanu współczesnej Europy, diagnozującego źródła kryzysu w kulturze, religii i systemach wartości. Czy manifest ten zostanie dostrzeżony i właściwi