Trzeci punkt widzenia

W programie o Idei Trójmorza – projekcie współpracy państw regionu między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Koncepcję Międzymorza szczególnie krytykują Rosja i Niemcy – czy brak jedności wszystkich państw grupy