Trzeci punkt widzenia

W programie: Jak powinniśmy odnosić się do europejskich projektów wspólnych sił zbrojnych? Czy nowa biografia Tadeusza Konwickiego może spotkać się dzisiaj z zainteresowaniem młodych ludzi? A także rozmowa o ewolucji gatunku folk w polskiej muzyce rozrywkowej, a także o historii funkcjonowania ludowości we współczesnej kulturze, jeszcze od czasów PRL - u.