Trzeci punkt widzenia

W Polsce od czasów PRL pokutuje relikt lokowania większości jednostek wojskowych na zachodzie kraju, podczas gdy wschodnia granica jest niemal zupełnie bezbronna. Decyzja o przeniesieniu Leopardów do Wesołej może być istotnym krokiem w