Trzeci punkt widzenia

Tym razem trzej filozofowie rozmawiają o: perspektywach zachowania dotychczasowego kształtu Unii w świetle wyborów prezydenckich we Francji, roli edukacji klasycznej i znajomości Pisma Świętego dla procesu poznawania i rozumienia własnej kultu