Trzeci punkt widzenia

W programie dyskusja o rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich i drodze, jaką Unia Europejska przeszła przez 60 lat swojej historii; nowej książce Krzysztofa Koehlera „Palus sarmatica” oraz „Nowym początku” Denisa Ville